Felhasználónév: Jelszó:


Regisztráció Elfelejtett jelszó Kedvencek
Keresés
Vissza az áruházba

Közlekedés a Tiszán

Az év többi időszakához hasonlóan a vízi közlekedés az őszi és téli időszakban is jelentős a Tiszán és a Tisza-tavon. Sokan szállnak azonban vízre a megfelelő ismeretek hiányában. Sajnálatos módon évről évre történnek balesetek és tragédiák, melyek sokszor elkerülhetők lennének a megfelelő ismeretek birtokában. A közelmúltban a vízi közlekedés szabályaiban több olyan változás is történt, amelyre szeretnénk a figyelmet felhívni a biztonságos közlekedés, illetve a zavartalan pihenés érdekében.
Az év többi időszakához hasonlóan a vízi közlekedés az őszi és téli időszakban is jelentős a Tiszán és a Tisza-tavon. Sokan szállnak azonban vízre a megfelelő ismeretek hiányában. Sajnálatos módon évről évre történnek balesetek és tragédiák, melyek sokszor elkerülhetők lennének a megfelelő ismeretek birtokában.
A közelmúltban a vízi közlekedés szabályaiban több olyan változás is történt, amelyre szeretnénk a figyelmet felhívni a biztonságos közlekedés, illetve a zavartalan pihenés érdekében.

panoráma horgászcsónakból
panoráma horgászcsónakból

Csónak:
Olyan vízijármű, amelynek testhossza a 6,2 m-t vagy motorteljesítménye a 4 kW-ot, vagy névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el.

Csónakot az vezethet, aki:
• 14. (gépi hajtású vízi jármű esetén 17.) életévét betöltötte,
• tud úszni,
• a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik,
• ismeri a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait.
Sportegyesület 14. életévét be nem töltött, úszni tudó sportolója csónakot, illetve gépi hajtás nélküli vízi sporteszközt a sportegyesület edzőjének irányítása és felügyelete, továbbá mentőeszköz használatával és mentőmotoros vagy kísérő kisgéphajó biztosítása mellett vezethet.

téli pihenő a Kispál kikötőben
téli pihenő a Kispál kikötőben

Ha több személy tartózkodik a csónakban, indulás előtt 16. életévét - gépi hajtású vízijármű esetén 17. életévét - betöltött, valamint úszni tudó, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkező, és a vízterület sajátosságait ismerő vezetőt kell kijelölni.

Fürdés céljából a vízi járművet csak a vezető engedélyével szabad elhagyni. A vízijárművet elhagyót mindaddig követni kell - mentésre készenlétben - amíg az nincs teljes biztonságban. A menetben levő csónakban tartózkodóknak a csóváló evezést (védlizés), illetve csáklyázást végző személy kivételével - tilos állni. A vízben levő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tartózkodó úszni nem tudó és kiskorú, valamint a vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.

Csónak vagy vízi sporteszköz vezetését a Szabályzat egyéb rendelkezéseinek megtartásával csak partközelben, hajóúton kívül, kikötőben az üzemeltető által kijelölt részen, motoros vízi sporteszköz vezetését a hajózási hatóság által engedélyezett zárt vízi sportpályán szabad oktatni és gyakorolni.

Csónakkal a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni és menetirányt változtatni akkor szabad, ha a vízi közlekedés más résztvevőit nem zavarja és vízben tartózkodó személyt nem veszélyeztet.

csónakos” balinom…
csónakos” balinom…

Menetben lévő:
• nagyhajó útvonalát 500 m-en,
• gyorshajtású nagyhajó útvonalát 1000 m-en belül keresztezni tilos.
Kikötött úszó létesítmény és a part közötti vízterületen, a kötelek, támdorongok, kikötői eszközök, a köteles komp kifeszített kötele alatt és közelében tartózkodni illetve közlekedni tilos.

Vízben tartózkodó személyt (a mentés esetét kivéve):
• vitorlás és evezős csónakkal, valamint vízi sporteszközzel legalább 10 m,
• motorcsónakkal, motoros vízi sporteszközzel és kisgéphajóval legkevesebb 30 m távolságban úgy kell kikerülni, hogy az a vízi jármű és a közelebbi part vagy az őt kísérő vízi jármű között maradjon.
A vízben tartózkodót a vízi jármű közlekedésére - szükség esetén - kiáltással is figyelmeztetni kell és a vízi jármű sebességét olyan mértékre kell csökkenteni, hogy az ne okozzon hullámzást a vízben tartózkodó közelében.

A csónak vezetője köteles gondoskodni arról, hogy induláskor az rendelkezzen az üzemeltetéshez szükséges felszereléssel. A csónakot indulás előtt vízteleníteni kell.

gyönyörű képeket készíthetünk
gyönyörű képeket készíthetünk

A csónak kötelező felszerelése:
• mentőmellény - a csónakban tartózkodó kiskorúak és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,
• evező - a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
• horgony 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony,
• kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú kötél vagy lánc - legalább 10 fm,
• legalább 1 liter űrméretű vízmérő eszköz (szapoly) 1 db,
• a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla, amelyet a csónaktesten jól látható helyen kell elhelyezni,
• ha a csónakban tűz- és robbanás veszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítménnyel rendelkező tűzoltó készülék, 1 db.
Ha a hajónak nincs zárható rekesze, akkor ne tároljunk benne tartozékot, üzemanyagot, horgászfelszerelést. A csónakot névtáblával kell ellátni. Ezen felül célszerű a tulajdonos által ismert egyedi azonosításra alkalmas jeleket is elhelyezni rajta. Minden motor rendelkezik gyári számmal, ezeket célszerű feljegyezni.

stabil csónakot válasszunk
stabil csónakot válasszunk

Kisgéphajó:
Legalább 4 kW motorteljesítményű gépi berendezéssel hajtott vízijármű, amelynek a hajótesten mért hossza 20 m-nél kisebb, és amelyen legfeljebb 12 fő utas szállítását engedélyezték.
Kisgéphajó-vezetői képesítéssel vezethető:
• kisgéphajó,
• a hajózási hatóság által kijelölt zárt pályán kívül közlekedő motoros vízi sporteszköz,
• a kishajót, csónakot, vízi sporteszközt, vízisíelőt, légi járművet vontató motorcsónak és motoros vízi sporteszköz.

kikötő a víz felől
kikötő a víz felől

A képesítés megszerzésének feltételei:
• betöltött 18. életév,
• tanfolyami részvétel ajánlott,
• orvosi alkalmassági vizsgálat,
• igazolás úszni tudásról, amelyet bármelyik úszómester, úszóedző kiadhat és igazolja, hogy a kérelmező 200 m-t biztonságosan végig tud úszni,
• sikeres hatósági elméleti és gyakorlati vizsga, amelyet a területi közlekedési felügyeletek koordinálnak.

Vízi sporteszköz:
Vízben való közlekedésre alkalmas, rendeltetésszerű használata esetén úszóképes és kormányozható, sport vagy kedvtelési céllal üzemeltetett, vitorlával, gépi berendezéssel vagy más módon meghajtott, nagy- vagy kishajónak, kompnak, illetve csónaknak nem minősülő vízi jármű.

szállításkor ügyeljünk a megfelelő rögzítésre!
szállításkor ügyeljünk a megfelelő rögzítésre!

Fajtái:
• vitorlás, amelynek névleges vitorlafelülete legalább 3 m2,
• motoros, amelynek motorteljesítménye legalább 4 kW,
• egyéb.
Nem minősül vízi sporteszköznek a fürdés vagy egyéb kedvtelés céljából igénybe vett úszóeszköz. Motoros vízi sporteszközt (jet-ski) kisgéphajó vezetői képesítéssel lehet vezetni. Amennyiben a hajózási hatóság által kijelölt zárt pályán használják, úgy a kisgéphajó vezetői képesítés nem szükséges.
Vízben tartózkodó személyt motoros vízi sporteszközzel 20 m távolságnál megközelíteni TILOS. A vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.
Kishajóval, motorcsónakkal, motoros vízi sporteszközzel kishajót, csónakot, vízi sporteszközt, vízisíelőt, légi járművet vontatni abban az esetben szabad, ha:
• a motor teljesítménye a vontatáshoz elegendő,
• a vontatókötél a vízi/légi járművek műveletképességét nem gátolja,
• a vontatókötél a vontatott vízi/légi járműről is könnyen kioldható,
• rendelkezik 1 fő figyelő személyzettel.
A vízen vontatott személy mentőmellényt köteles viselni. A kísérő csak a hajóvezető által kijelölt 14. életévét betöltött személy lehet. A kísérő köteles a vontatott személyt folyamatosan figyelni, a felmerülő veszélyekre figyelmeztetni és számára a hajóvezető utasításait továbbítani.
A gépi erővel hajtott csónak köteles kitérni az evezővel hajtott csónak útjából. Motoros vízi sporteszközzel a csónak útjából ki kell térni.

Fürdésre kijelölt vízterületen hajó csak akkor közlekedhet, ha a telephelye (kikötőhelye) erre a vízterületre esik. Ilyen esetben a hajó a legkisebb biztonságos sebességgel, a lehető legrövidebb idő alatt köteles a vízterületen áthaladni. Vízi járművet olyan személy vezethet, és a vezetés olyan személynek engedhető át, aki nem áll a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, illetve más hasonlóan ható szer.

gyerünk horgászni!
gyerünk horgászni!

Nagy Róbert
Horgász-Zóna csapatForrás:
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 6., Tel.: 56/375-145
AJÁNLOTT CIKKEK
Az a bizonyos crankbait

Az a bizonyos crankbait

2024. február 06. - Balogh Gábor
Horgász-Zóna év végi nyitvatartás

Horgász-Zóna év végi nyitvatartás

2023. december 23. - Horgász-Zóna
SUPER NATURAL csalogatóanyagokkal decemberben...

SUPER NATURAL csalogatóanyagokkal decemberben...

2023. december 15. - Nagy Róbert
STORM Wiggle Wart sztori

STORM Wiggle Wart sztori

2023. december 05. - Balogh Gábor
SUPER NATURAL baráti kupa Hévízgyörk

SUPER NATURAL baráti kupa Hévízgyörk

2023. november 08. - Nagy Róbert
Harcsák a Tisza-tavon

Harcsák a Tisza-tavon

2023. augusztus 17. - Nagy Róbert

A hobbid a szakmánk! Tetejére