Felhasználónév: Jelszó:


Regisztráció Elfelejtett jelszó Kedvencek
Keresés
Vissza az áruházba

Új Balatoni Horgászrend lép életbe 2012-ben

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. megalkotta a 2012-es évre érvényes, új Balatoni Horgászrendjét, amely a korábbiakhoz képest jelentős változásokat tartalmaz. A következőkben bemutatásra kerül egy tömörített, nem minden részletre kiterjedő változata az új horgászrendnek.
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. megalkotta a 2012-es évre érvényes, új Balatoni Horgászrendjét, amely a korábbiakhoz képest jelentős változásokat tartalmaz. A következőkben bemutatásra kerül egy tömörített, nem minden részletre kiterjedő változata az új horgászrendnek.

Új típusú időszakos tilalmak:
- Március 1. és március 31. között tilos ragadozó halat fogni.
- Április 1. és április 30. között nyílt vízen horgászni tilos. Ebben az időszakban csak a partról lehet horgászni a Balatonon.
- Október 15. és március 31. között tilos a halradar használata.
- Október 15-től március 31-ig terjedő időszakban tilos a nyílt vízi éjszakai horgászat. Ekkor vízijárműről csak hajnal 4 és este 10 óra között lehet horgászni.

A horgászzsákmányra vonatkozó tilalmak
Új mennyiségi korlátozás lép életbe, ami ráépül a törvény által meghatározott darabszám korlátozásra. Eszerint a horgász a törvényileg meghatározottaknak megfelelően naponta 5 darab (3+2) méretkorlátozással védett halat foghat, de egy fajból sem foghat ki 10 kilónál többet. Ez azt jelenti, hogy például, akinek mondjuk, pontyból horgára akad egy 11 kilós példányt, az aznap ebből a fajból több halat nem foghat, be kell fejeznie a pontyozást, de ha például 3 db 3 kilós pontyot fog, akkor azokat megtarthatja, mert 10 kiló alatt a darabszám korlátozás érvényesül.

Fennmarad a horgászzsákmány értékesítésének tilalma, és nem engedélyezett a hal vízparti elajándékozása sem. Tiltás alá kerül a méretkorlátozással védett élőhal szállítása.

Változások a jegyrendszerben
Két új kategória is megjelenik a jegyrendszerben. A gyerekek számára 14 éves korig létrehozták a gyerekjegyet, amellyel számukra rendkívül kedvezményes áron, évente 1500 forintért teszik lehetővé a horgászatot. A gyerekjeggyel csak korlátozásokkal lehet halat fogni. A gyerekjeggyel kizárólag úszós módszerrel lehet horgászni és méretkorlátozással védett halat nem lehet megtartani.

A másik új jegykategória a 14-18 éves korosztálynak készült ifjúsági jegy, amellyel a fiatal horgász naponta 3 (2+1) méretkorlátozással védett halat foghat. Az a szabály azonban az ifjú pecásokra is érvényes, hogy ha egy fajból 10 kilósnál nagyobb példány akad a horogra, erre a fajra aznapra be kell fejezniük a horgászatot.

Fontos megjegyezni, hogy az előbb említett jegytípusokban a korhatárokat illetően van átjárási lehetőség, ez azonban csak felfelé érvényes. Vagyis, ha a 14 évesnél fiatalabb gyerek úgy gondolja, hogy a nagyobb lehetőségek kihasználása végett inkább ifjúsági jegyet vásárol, ezt megteheti. Ugyanakkor a 15. életévét betöltött fiatal már nem válthat gyerekjegyet. Ugyanez igaz az ifjúsági kategóriában. Ez a korosztály, ha akar, válthat felnőtt jegyet, a 18. betöltött életév után azonban kedvezményes árú, ifjúsági jegy már nem vásárolható.

A korosztályi határok tekintetében minden esetben a betöltött életév a mérvadó, vagyis gyermek abban az évben válthat utoljára gyerekjegyet, amelyikben betölti a 14. életévét, ugyanígy ifjúsági jegyet válthat még az a fiatal, aki a tárgyévben ünnepli a 18. születésnapját.

A nyugdíjas jegyek esetében ugyanez a szabály érvényes, aki az adott esztendőben éri el a 65 évet, az jogosult erre a jegytípusra. (Függetlenül attól, hogy év közben vagy az év végén született.)

Új szabályozás alá esnek a 24 illetve 72 órás jegyek is. Függetlenül attól, hogy a 24 órás jeggyel akár két napon át is lehet horgászni, a kifogott halmennyiség azonban ebben az esetben sem haladhatja meg az egy napra meghatározott mennyiséget, azaz a napi 5 (3+2) halat.

Ugyanez igaz a 72 órás jegyre. Hiába érint a jegytípus akár 4 napot, a horgász csak a 3 napra kifogható halmennyiséget viheti el magával.A Balaton ökológiai védelme, az őshonos halállomány megóvása
Razbóra és ezüstkárász nem használható csalihalként, ezeknek a halfajoknak a Balatonba engedése tilos!

A Balatonban tilosa halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű szoktató beetetése.


Balatoni Horgászrend
1. A Balatonon és vízrendszerén – a területi engedélyeken feltüntetett vízterületeken – csak érvényes állami horgászjeggyel és területi engedéllyel szabad horgászni.

2. A horgászat megkezdése előtt meg kell ismerni, és a horgászat során be kell tartani a helyi horgászrendet.

3. A horgász, a horgászat ellenőrzésére jogosult személy (rendőrség, halászati hatóság, halőr, mezőőr, természetvédelmi őr), felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját, személyazonosító okmányát felmutatni, illetve járműve átvizsgálását biztosítani.

4. Március 1. – március 31. közötti időben ragadozó halakra horgászni TILOS!

5. Április 1. – április 30. közötti időben csak partról lehet horgászni. Ebben az időszakban vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.), fürdőeszközről, illetve parti bejáróval nem rendelkező víziállásról (stégről) horgászni TILOS!

6. Október 15. – március 31. közötti időben a vermelő halállomány védelme érdekében halradar használata TILOS!

7. Október 15. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak, stb.) csak 04-22 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.

8. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.

A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.

9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db méretkorlátozással védett halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kiló feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kilós határt, megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.

A méretkorlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.

10. A gyermek horgász méretkorlátozással védett halat nem foghat, a méretkorlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.

11. 24 órás jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!

12. 72 órás jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható!

13. A Kis-Balatonon naponta egy db méretkorlátozással védett ragadozó hal fogható.

14. A felnőtt horgász egy időben két horgászbottal, botonként maximum három horoggal horgászhat.

15. Az ifjúsági horgász egy időben egy horgászbottal, azon maximum két horoggal horgászhat.

16. A gyermek horgász egy időben egy horgászbottal, egy horoggal és kizárólag úszós felszereléssel horgászhat.

17. A Balatonon kizárólag a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által kiadott fogási napló érvényes, a kifogott halakat ebbe kell beírni.

18. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban az adott napot. Vízijárművel (vitorlás, csónak, stb.) az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.

19. A méretkorlátozással védett halakat a fogási naplóba a fogást követően azonnal be kell írni. A többi halat (garda, egyéb halfajok)a horgászat befejezése után, de a vízpart elhagyása előtt kell beírni a fogási naplóba.

20. A fogási naplóban jelezni kell a méretkorlátozással védett halak fogásának időpontját (dátum, óra, perc).

21. A fogási naplóban a fogás helyét vezetni kell, a Balaton esetében azt a települést kell megjelölni, amelynek partszakaszán a horgász horgászik, nyíltvízi (vízijárműről történő pl: vitorlás, csónak, stb.) horgászat esetén azt a települést, ahol van a kikötő, amelyből indult.

22. Azt a kifogott halat, amely valamely korlátozás miatt visszabocsátandó a vízbe, kíméletesen és azonnal vissza kell engedni, akkor is, ha sérült vagy esetleg elpusztult.

23. Tilos a megfogott halak kínzása. A kifogott halakat a horgászhely elhagyásáig élve kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni.

24. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az élő hal szállítása TILOS!

25. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni, később visszaengedni tilos. A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.

26. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!

27. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el!

28. Tilos a behordás vagy más eszközzel történő bejuttatás (pl: etetőhajó), a csalit csak dobással lehet eljuttatni a meghorgászni kívánt területre.

29. A haltelepítési pontokon elrendelt eseti időszakos tilalmak betartása kötelező.

30. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni tilos.

31. Szigorúan tilos az un. gereblyéző horgászmódszer és minden olyan módszer alkalmazása, amely során a horgot kívülről akasztják a hal testébe.

32. A kívülről akadt halat megtartani TILOS!

33. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása kötelező.

34. Az őshonos halállomány védelme miatt razbórát, ezüstkárászt a Balatonba engedni, azzal csalizni SZIGORÚAN TILOS!

35. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

36. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos. A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.

37. A Balatonon a halak nagy tápanyagtartalmú és nagy mennyiségű szoktató beetetése TILOS.

A horgászrend 2012. január 1-én lép hatályba.
AJÁNLOTT CIKKEK
OKUMA horgászbot és- orsó bemutató nyílt hét

OKUMA horgászbot és- orsó bemutató nyílt hét

2024. április 19. - Balogh Gábor
Horgászat és mentális egészség?

Horgászat és mentális egészség?

2024. március 14. - Horgász-Zóna
Az a bizonyos crankbait

Az a bizonyos crankbait

2024. február 06. - Balogh Gábor
Horgász-Zóna év végi nyitvatartás

Horgász-Zóna év végi nyitvatartás

2023. december 23. - Horgász-Zóna
SUPER NATURAL csalogatóanyagokkal decemberben...

SUPER NATURAL csalogatóanyagokkal decemberben...

2023. december 15. - Nagy Róbert
STORM Wiggle Wart sztori

STORM Wiggle Wart sztori

2023. december 05. - Balogh Gábor

A hobbid a szakmánk! Tetejére