Felhasználónév: Jelszó:


Regisztráció Elfelejtett jelszó Kedvencek
Keresés
WEBÁRUHÁZ
06-70-362-7167
BejelentkezésBejelentkezés
Kosár
= Ft
Ingyenes kiszállítás
19.990 Ft-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Horgász-Zóna webáruháznál. Frissítve: 2024.05.08.

A dokumentum nyomtatható, PDF-es változatának letöltéséhez kattintson ide!Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A rendelések és számlák nyilvántartása a Számviteli törvényeknek megfelelően történik.
Jelen ÁSZF hatálya a www.horgasz-zona.hu weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Szolgáltató adatai:
Az üzemeltető neve: Horgász-Zóna Kft.
Székhelye: 1131 Budapest Vőlegény utca 49.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@horgasz-zona.hu
Adószáma: 14734807-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-917350
Bankszámlaszáma: Unicredit Bank 10918001-00000040-88190008
SWIFT: BACXHUHB
IBAN: HU66109180010000004088190008
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Küldemények átvétele: Horgász-Zóna Buda 1033 Szentendrei út 89-93, hétfő-péntek 10:00-18:00
Ügyfélszolgálat telefonszámai: 06 70 362 7167
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő-péntek 8:00-18:00; szombat, vasárnap zárva
Tárhely szolgáltató és elérési adatai: Légy a hálón Bt., 8660 Lulla, Kossuth L. u. 41., perger@legyahalon.hu

FONTOS: Postai vagy futár küldeményt KIZÁRÓLAG a Horgász-Zóna Buda horgászbolt címén tudunk átvenni: 1033 Budapest Szentendrei út 89-93.

A szerződés nyelve: magyar

A szerződésre vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításárólAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya a www.horgasz-zona.hu weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Horgász-Zóna Kft.
A szolgáltató székhelye: 1131 Budapest Vőlegény utca 49.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@horgasz-zona.hu
Adószáma: 14734807-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-917350
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Telefonszáma: 06 70 362 7167
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató és elérési adatai: Légy a hálón Bt., 7634 Pécs, Gerbera u. 29., perger@legyahalon.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2014. október hó 1. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. Regisztráció a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt lehetséges a rendeléssel kapcsolatos számlázási és szállítási adatok kitöltésével. A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.2.6. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil linkre kattintva valósítható meg. Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgáltatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.8. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.9. A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

2.10. A rendelési folyamat végén a 'Befejezem a vásárlást' gomb megnyomásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 45/2014. kormányrendelet alapján kötelező érvényű ajánlatot tesz a vásárlásra, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

3. Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre


3.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás valamint a csomagolás díját.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.4. A webshopban szereplő árak irracionális mértéke esetleges programozási hiba következménye. Ezeket a hibákat folyamatosan monitorozzuk, valamint amint tudomásunkra jut, azonnal korrigáljuk, de ezekért az árhibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül a 0 Ft-os és az 1 Ft-os ár! Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

4.4. Amennyiben Felhasználó más termékeket is szeretne kosárba helyezni, bezárja a Kosár ablakot a bal felső sarokban lévő ’X’-re kattintva és további tételeket tehet a kosarába. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölhet a kosárból egyes tételeket. Mennyiség véglegesítését követően a ’befejezem a vásárlást’ gombra kattintva jut a szállítási és fizetési információk részre a Felhasználó.

4.5. A ’Rendelt termékek’ lépésnél még egyszer van lehetőség a darabszámok módosítására. Ezután a Felhasználó kiválasztja a szállítási címet. Lehetőség van horgászbolti átvételre is, ezt szintén itt lehet beállítani. A regisztrációval rendelkező Felhasználók itt beléphetnek, de regisztráció nélküli vásárlásra is van lehetőség (Gyors vásárlás). Ha a számlacím más mint a szállítási, akkor a megjegyzés mezőben lehet ezt jelezni. Továbblépéssel a Fizetési információkhoz jut. A webáruházban utánvételes vagy előre utalásos fizetési módok között lehet választani.

4.5.1. Szállítási módok és költségek:

4.5.1.1. Szállítási mód:

a) Horgászbolti átvétel

b) GLS Hungary Kft. futárszolgálata illetve GLS csomagpontok (szerződött partner)

c) Express One Hungary Kft. futárszolgálata (szerződött partner)

d) Magyar Posta Zrt. (nem szerződött partner)4.5.1.2. Szállítási határidők (a feladást követően)

a) GLS és Express One futárszolgálattal: következő munkanap

b) Magyar Posta: mivel személyesen kell bevinnünk a helyi postára a feladandó csomagokat (hetente 1-2 alkalom) majd a kiszállítás 3-5 nap is lehet, összesen 6-10 munkanappal kell számolni.

 

4.5.1.3. Szállítási költségek:

Utánvétes és előre utalásos rendelés esetén egyformán az alábbiak szerint alakul a vásárlás értékének függvényében:


A vásárlás értéke | Szállítási költség (bruttó)

Szerződött partnerrel (GLS, Express One) való szállítás esetén:


0-19.990 Ft | 1.690 Ft
19.995 Ft | - 0 Ft

Cégünk nem kötött egyedi szerződést a Magyar Posta Zrt-vel, ezért a kiszállítással kapcsolatos kötelezően feltüntetendő díjszabásukat itt közöljük:

Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

Nem szerződött partnerrel (Magyar Posta) való szállítás esetén:

0-19.990 Ft vásárlási érték esetén:

a csomag súlya 0-10 kg-ig 1.990 Ft/db doboz.
a csomag súlya: 10-20 kg-ig 2.990 Ft/db doboz.
a csomag súlya: 20-40 kg-ig 5.990 Ft/db doboz.

19.995 Ft feletti vásárlási érték esetén:

a csomag súlya 0-10 kg-ig 300 Ft/db doboz.
a csomag súlya: 10-20 kg-ig 1.300 Ft/db doboz.
a csomag súlya: 20-40 kg-ig 4.300 Ft/db doboz.

Kérjük, a rendelés leadásakor a megjegyzés mezőben tüntesd fel a kiszállító céggel kapcsolatos preferenciádat. Ennek hiányában, a webáruház menedzser kollégánk a számodra legjobb megoldást fogja választani figyelembe véve a kiszállítás sebességét, a csomagsérülés elkerülésének biztonságát, valamint a szállítási költséget.

4.5.1.4. Csomagolási költség

Csomagolási költség minden rendelés esetében egyszeri (dobozszámtól függetlenül) 390 Ft. Ez magában foglalja a csomagolóanyagot és annak környezetvédelmi terheit.


4.5.2. Fizetési módok

4.5.2.1. Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.


4.5.2.2. Bankkártyás fizetés futárnál: Amennyiben bankkártyával szeretne a futárnál fizetni, kérjük válassza a "Bankkártyás fizetés futárnál" opciót.

4.5.2.3. Előre utalás: Ebben az esetben előre átutalja Vásárló a megrendelt termékek és az esetlegesen kapcsolódó szállítási, csomagolási költségek összegét, melyhez a következők az adatok:

Kedvezményezett bankja: UNICREDIT BANK
Kedvezményezett neve: Horgász-Zóna Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: 10918001-00000040-88190008

4.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és az esetleges garancia levelet (ha a termék gyrátója/forgalmazója ilyennel látja el a terméket) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és a csomagoláson észlelt, a termék állapotát veszélyeztető esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 9-17 óra közötti időszakban.

4.8. A vásárlási 3 lépéses folyamat végén a Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Megjegyzést később is küldhet a megrendeléséhez, e-mailben vagy telefonon jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. Megrendelések feldolgozása és teljesítése

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni.

5.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

5.4. Téves megrendelés lemondása

Amennyiben rendelését tévedésből adta le, azt a leadást követően e-mailben az ugyfelszolgalat@horgasz-zona.hu email címen vagy a 1/2405454 telefonszámon személyesen mondhatja le, a csomag feladása előtt minden következmény nélkül.

5.5 Termékcsere

Lehetőség van a még nem használt termék (amennyiben a csomagolás sem vesztett új állapotából) cseréjére, amennyiban a terméket a 6.6 pontban leírtak nem érintik. A csere igényét az Ügyfélszolgálaton keresztül jelezve a következőkre van lehetőség:

5.5.1. Ha egy másik terméket kér helyette és a Szolgáltatót bízza meg a visszaszállítással, akkor az új terméket meg kell rendelni a webáruházban úgy, hogy a Megjegyzés mezőbe (utolsó oldal a rendelés lezárásakor) a Fogyasztó beírja, hogy melyik terméket küldi vissza. Ennek összegét a Szolgáltató jóváírja és megszervezi az oda-vissza szállítást. Ennek díja 2.490 Ft, melyet a Szolgáltató jogosult a Fogyasztó felé kiszámlázni.

5.5.2. Ha a Fogyasztó intézi a termék visszajuttatását, és egy másik rendelésedben történik a visszahozott termék árának levonása, akkor a második házhozszállítás mindenképp 1.690 Ft-os szállítási költséggel történik, kivéve, ha a rendelés értéke, levonva a jóváírt összeget, meghaladja a 19.990 Ft -ot. Ebben az esetben 0 Ft a szállítási költség. (Azaz a normál szállítási díjszabás lép érvénybe.) Természetesen ha a bolti átvétellel történik a rendelés, akkor nincsenek szállítási költségek.

5.5.3. Ha a Fogyasztó nem szeretne a visszaküldött helyett másik terméket, akkor ez Elállásnak minősül, ennek megfelelően kezelkük (lásd 6 pont).

5.6. A futárcég által visszahozott, "át nem vett" jelzésű csomagot újra elküldeni csak akkor áll módunkban, ha a csomag értékét az általunk újraküldött (az ismételt kiküldés szállítási költségét tartalmazó) átutalásos számla alapján előre kifizeted (banki átutalással vagy rózsaszínű postai utalványon). A csomag ismételt elküldése esetében a szállítási költséget már sajnos nem tudjuk átvállalni, mivel a futárcég tőlünk már levonta azt az első kiküldésnél.

6. Elállás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
b) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

6.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve az odaszállítási díjat is. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

6.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.9. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.10. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.11. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

6.12. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.14. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

6.15. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

6.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.18. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.20. A Felhasználó az alábbi minta alapján élhet elállási vagy felmondási jogával

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Horgász-Zóna Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

6.21. Írásban történő elállás esetén a Felhasználónak elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

7. Kellékszavatosság és termékszavatosság

7.1. Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
A fogyasztó jogosult az ár arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha:
- a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem vagy nem teljes mértékben viselte a kicserélt áru visszavételével kapcsolatos költségeket;
- ismételten hiba merült fel;
- a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy ezt indokolttá teszi;
- a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
A hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4. A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta (pl. számlával). A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.5. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.6. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.7. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.8. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

7.9. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8. Szavatossági igény alapján történő eljárás és jótállás

8.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles. Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

A jótállás időtartama, termék eladási árától függően:

 - 10.001 – 250.000 Ft. között 2 év;
 - 250.001-tól és felette 3 év.

8.1.1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (módosítva: 2024.05.08) határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja; egyébként a fogyasztó részére történő átadás napja. A javításra átadás napjától kezdve, amíg a fogyasztó a jótállási jogának gyakorlásával összefüggésben nem tudja rendeltetésszerűen használni készüléket, azzal az idővel kitolódik az alap jótállási idő lejárata.

8.1.2. A jótállási ügyintézésre rendelkezésre álló idő és helytállási lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiak szerint jár el a Szolgáltató:
 - ha a vállalkozás az első alkalommal megállapítja, hogy a terméket nem tudja megjavítani, úgy a cserére vagy – ha a cserére nincs lehetőség – a vételár megtérítésére 8 napon belül köteles a Szolgáltató;
 - ha a jótállási időn belül három javítás ellenére ismét meghibásodik a termék és a fogyasztó nem kér árleszállítást, vagy a terméket nem kívánja kijavítani, illetve a vállalkozás költségére mással megjavíttatni, a vállalkozás szintén 8 napon belül köteles a terméket kicserélni, vagy – ha a cserére nincs lehetőség – a vételárat a fogyasztónak megtéríteni;
 - ha az igény bejelentését követő 30. napig nem kerül sor a kijavításra, akkor innentől számított 8 napon belül kötelező a termék cseréje, illetve – ha a cserére nincs lehetőség – a vételár visszatérítése;

8.1.3. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

8.1.4. A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

8.1.5. Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

8.1.6. Webáruházon keresztüli értékesítés esetén érvényesül a 3 munkanapon belüli csereigény intézménye, hibás termék esetén. 3 munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

8.1.7. Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.3. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (pl. számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.4. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.6. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.7. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.8. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10. Panaszkezelés rendje

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ügyfélszolgálat bármilyen elérhetőségén vagy személyesen a budai mintaboltban (1033 Budapest Szentendrei út 89-93) is közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

10.3. Az emailen érkezett panaszt webáruházunk 2 napon belül írásban megválaszolja. Célunk, hogy minden panaszra az ügyfelünket kielégítő megoldást találjunk.

10.4. A Felhasználónak lehetősége van az Európai Unió online vitarendezési platformján is a panaszkezelési ügyintézést bonyolítani. Ennek elérhetősége: ec.europa.eu/odr.

10.5. A Felhasználónak joga van Békéltető Testülethez is fordulni, amennyiben a Horgász-Zóna és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a két fél közötti egyeztetés során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult a belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a Horgász-Zóna székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulni és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az Ön lakóhelye szerint illetékes békéltető testületről tájékozódjon a fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei internetes oldalon.

A Horgász-Zóna székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei: BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99 I. em. 111.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10; Telefonszáma: +36-1-488-21-31; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;, honlap: www.bekeltet.bkik.hu)

Bírósághoz fordulás joga: A Megrendelő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

EU-vitarendezési platform: A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr.

Budapest, 2024. május 8.

 

AJÁNLOTT CIKKEK
OKUMA horgászbot és- orsó bemutató nyílt hét

OKUMA horgászbot és- orsó bemutató nyílt hét

2024. április 19. - Balogh Gábor
Horgászat és mentális egészség?

Horgászat és mentális egészség?

2024. március 14. - Horgász-Zóna
Az a bizonyos crankbait

Az a bizonyos crankbait

2024. február 06. - Balogh Gábor
Horgász-Zóna év végi nyitvatartás

Horgász-Zóna év végi nyitvatartás

2023. december 23. - Horgász-Zóna
SUPER NATURAL csalogatóanyagokkal decemberben...

SUPER NATURAL csalogatóanyagokkal decemberben...

2023. december 15. - Nagy Róbert
STORM Wiggle Wart sztori

STORM Wiggle Wart sztori

2023. december 05. - Balogh Gábor

ÖRÖMMEL VÁLASZOLUNK A KÉRDÉSEIDRE!
06 70 362 7167
Segítség a döntéshez, infók, változtatás:
06 20 594 9229
Visszaküldés, garancia, szerviz ügyintézés:
hétköznap 8:00-18:00 között
szombaton 9:00-13:00 között
ugyfelszolgalat @ horgasz-zona.hu
Bármilyen ügyben, ami fontos email-ben írd meg!
Horgász-Zóna Buda horgászbolt
1033 Budapest
Szentendrei út 89-95.

Telefon: 06 1 240 5454
Web: horgaszbolt3.hu
Nyitva tartás:
H-P: 10:00-18:00
SZ: 9:00-13:00, V: ZÁRVA
Horgász-Zóna Buda horgászbolt - Térkép
Horgász-Zóna Pest horgászbolt
1138 Budapest
Gyöngyösi sétány 8.
Telefon: 06 1 612 1775
Web: horgaszbolt13.hu
Nyitva tartás:
H-P: 10:00-18:00
SZ: 9:00-13:00, V: ZÁRVA
Horgász-Zóna Pest horgászbolt - Térkép
Árukereső.hu
A hobbid a szakmánk! Tetejére