Felhasználónév: Jelszó:


Regisztráció Elfelejtett jelszó Kedvencek
Keresés
WEBÁRUHÁZ
06-70-362-7167
BejelentkezésBejelentkezés
Kosár
= Ft
Ingyenes kiszállítás
14.990 Ft-tól
Adatkezelési tájékoztató
Amennyiben nem tudja elolvasni a dokumentumot, kérem kattintson ide.

Adatkezelési tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 • 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

  • 1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

   Horgász-Zóna Korlátolt Felelősségű Társaság

   Cégjegyzékszám: 01-09-917350 - Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   Adószám: 14734807-2-41
   Székhely: 1131 Budapest, Vőlegény utca 49.
   Postacím: 1131 Budapest, Vőlegény utca 49.
   Webhely: https://www.horgasz-zona.hu
   E-mail: ugyfelszolgalat@horgasz-zona.hu

   (a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

  • 1.2. Jelen webhely:

   https://www.horgasz-zona.hu

   internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.
    

 • 2. Alkalmazandó jogszabályok, jelen tájékoztató hatálya

  • 2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban

   -    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
   - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
   - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
   - és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 

   rendelkezései alapján kezeli.

  • 2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

  • 2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe.
    

 • 3. Az adatkezelés jogalapja 

  • 3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

  • 3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.
    

 • 4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

  • 4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

  • 4.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Ennek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke. E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van szó, melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja Adatkezelő, valamint más célra nem kezeli. Adatfeldolgozóként az 17. fejezet "Informatikai adatfeldolgozás" fejezetében megjelölt szolgáltató(ka)t veszi igénybe Adatkezelő ezen adatok vonatkozásában. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott cél elérése érdekében Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát. 

   A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

  • 4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

   A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
   - a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
   - Felhasználó által használt eszköz IP címe.

   A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
   - a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
   - a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
   - mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)
   - a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
   - webhely böngészése kezdésének időpontja
   - a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
   - a webhely böngészésének időtartama.

   A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:
   - felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)
   - Felhasználó e-mail címe
   - Felhasználó által használt eszköz IP címe.

  • 4.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint adatok gyűjtése a webhely használatáról.

   Ezen belül:
   - Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

   Az alábbi célokhoz szükséges adatok közveltenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a böngészéshez használt eszközhöz):
   - A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
   - Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.
   - A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

   Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Ireland Ltd.) eszközeit használja.

   Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps) szolgáltatását használja szolgáltatásai elérhetőségének szemléltetése céljából. A Google Maps szintén sütiket alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Ireland Ltd. használja arra, hogy megjegyezze a Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok megismerését jelenti.

   Adatkezelő a YouTube szolgáltatását használja saját videói megjelenítéséhez, illetve Adatkezelő videómegosztó oldalára való látogatást lehetővé tevő sütiket (YouTube-gomb) a YouTube, LLC. (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA) biztosítja. A YouTube a szolgáltatásának igénybevétele során szintén Google sütiket alkalmaz, a Google Maps alkalmazásnál fentebb ismertetett célból. A YouTube LLC. a Google Inc. tulajdona, a YouTube videomegosztó szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a YouTube LLC. és - a Google részéről Európában - a Google Ireland Ltd. közösen végzi.

   A fenti  adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps, valamint a YouTube eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

   A felhasználókra a Google Térkép/Google Earth Kiegészítő Általános Szerződési Feltételei (ideértve a Google Adatvédelmi irányelveit is) vonatkoznak.

   Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér.

   A Facebook Ireland Ltd. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. A Facebook Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Ireland Ltd. az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Ireland Ltd. az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

   Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek rögzítésre, de azokhoz csak Adatkezelő fér hozzá:
   - felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó döntése szerint)
   - Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).

  • 4.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.

   A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat). 

   A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat). 

   A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.

   A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. A Felhasználó eszközén csak az a süti tárolódik, amivel engedélyezi a Google Analytics adatgyűjtését.  Ezt ki tudja törölni böngészője beállításaiban, amivel megszűnik az adatgyűjtés.

   Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket szolgáltató Facebook Ireland Ltd. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről, illetve működésük megakadályozásáról Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

  • 4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

  • 4.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics  https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.
    

 • 5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

  • 5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Máshol olcsóbb?” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

  • 5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

   Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  • 5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-mail üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.

   Az adatok köre:
   - vezetéknév
   - keresztnév
   - e-mail cím
   - telefonszám.

   A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

  • 5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

   Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
   - üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Máshol olcsóbb?” oldal),
   - e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
   - a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít,
   - Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon történő megválaszolása.

  • 5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

  • 5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.
    

 • 6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

  • 6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki írásban, papíron nyilatkozik a hírlevél küldéséhez való hozzájárulásról.

  • 6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve a papíron írásba foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és aláírásával adja meg.

   Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

  • 6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
   - vezetéknév
   - keresztnév
   - e-mail cím.

  • 6.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó és eladásösztönző ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

  • 6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

  • 6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket papíron adott át Adatkezelőnek a Felhasználó, a papír alapú nyilatkozatok lefűzésével is.
    

 • 7. Cloud üzenetek megjelenítéséhez kapcsolódó adatkezelés

  7.1. Adatkezelő webhelye megjeleníthető a Horgász-Zóna mobilalkalmazás letöltésével és használatával mobileszközön is. Az alkalmazás a webhelyet mobileszközre optimalizáltan jeleníti meg, de a Felhasználó ugyanazt a webhelyet böngészi az alkalmazás használatával. Az alkalmazáson keresztül Felhasználó külön hozzájárulása esetén Adatkezelő értesítéseket, ún. cloud üzeneteket képes megjeleníteni Felhasználó mobil eszközén.

  7.2. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a Horgász-Zóna mobilalkalmazásban a cloud üzenetek megjelenítését engedélyezi.

  7.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a cloud üzenetek engedélyezésére vonatkozó hozzájárulásával adja meg, melynek lehetőségét a mobilalkalkalmazás első indításakor felugró ablakban kínálja fel Adatekzelő.

  A cloud üzenetek megjelenítése a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatást a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül engedélyezheti a Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem engedélyezi a cloud üzenetek megjelenítését, az nem jár rá nézve hátránnyal az alkalmazás használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

  Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a mobilalkalmazás menürendszeréből előhívható, cloud üzenetek megjelenítésére vonatkozó oldalon. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  7.4. Kezelt adatok körének meghatározása: Az alkalmazás az értesítésel megjelenítésére vonatkozó hozzájárulást vagy annak megtagadását a mobileszközön tárolja el, Adatkezelőnek így az egyes Felhasználók vonatkozásában nincs konkrét személyhez kapcsolódó személyes adatra rálátása. Adatkezelő a cloud üzeneteket központilag küldi ki, nem az egyes konkrét Felhasználóknak címezve. Az egyes eszközökön telepített mobilalkalmazások erre vonatkozó beállításai - Felhasználó hozzájárulása vagy annak hiánya - dönti el, hogy az értesítés megjelenik-e adott Felhasználó eszközén.

  7.5. Az adatkezelés célja: Adatkezelő által küldött cloud üzenetek Felhasználó eszközén történő megjelenítése. Az üzenetek Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információkat, figyelemfelhívó ajánlatokat, reklámcélú tartalmakat jelenítenek meg.

  7.6. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó cloud üzenetek megjelenítésére vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (alkalmazás-beállításokban), illetve a mobilalkalmazás törlésével szintén megszűnik az adatkezelés.

  7.7. Az adatok tárolásának módja: a Felhasználó hozzájárulása a mobilalkalmazásban, Felhasználó mobileszközén tárolódik el. Személyes adatok kezelése egyébként nem történik.
   

 • 8. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

  • 8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

  • 8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a „Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.

   Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   A regisztrációs fiók bármikor törölhető, illetve annak létrehozása nem feltétele a webhelyről történő megrendelésnek vagy a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételnek.

  • 8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

   Az adatok köre:
   - vezetéknév
   - keresztnév
   - telefonszám
   - e-mail cím
   - felhasználónév
   - jelszó
   - szállítási cím
   - számlázási cím.

  • 8.4. Az adatkezelés célja: A Felhasználó részére egyedi hozzáférést biztosító profil létrehozása, melyben Felhasználó döntése szerint a későbbi megrendelésekhez szükséges adatok előre eltárolhatók. Ennek célja, hogy a későbbi megrendelések leadását, a leadott megrendelések visszakeresését Felhasználó számára könnyebbé, kényelmesebbé tegye az adatkezelő.

  • 8.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajt.

  • 8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.
    

 • 9. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

  • 9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

  • 9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Felhasználó a megrendelés leadása során tájékoztatást kap arról, hogy a megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatait a megrendelése alapján létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.

  • 9.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott megrendelés leadását megelőzően megjelenő adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

   Az adatok köre:
   - vezetéknév
   - keresztnév
   - telefonszám
   - e-mail cím
   - szállítási cím
   - számlázási cím
   - megrendelés száma,
   - megrendelt termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölése
   - megrendelt termék(ek) vételára és/vagy szolgáltatás(ok) díja
   - esetleges egyéb költségek összege
   - átvétel/kézbesítés módja
   - fizetési mód
   - megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
   - megrendelés időpontja
   - fizetés időpontja.

  • 9.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó számára.

   Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
   - tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól
   - termék megrendelése
   - megrendelt termék átvételének egyeztetése
   - szállítás megszervezése
   - szállítás végrehajtása
   - értesítés a kiszállításról
   - számlázás
   - Felhasználó jogainak érvényesítése.

  • 9.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

   A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől - a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől - számított 5 évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím, megrendelt termékre és árának megfizetésére vonatkozó adatok) a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.

  • 9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.
    

 • 10. Törzsvásálói regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

  10.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a regisztrál az ÉN ZÓNÁM törzsvásárlói rendszerbe.

  10.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a törzsvásárlói rendszerbe való regisztrációra vonatkozó hozzájárulásával adja meg.

  Adatkezelő a törzsvásárlói regisztrációt nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

  Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a regisztrációja törlésével, vagy erre vonatkozó nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  10.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

  - vezetéknév
  - keresztnév
  - telefonszám
  - e-mail cím
  - felhasználónév
  - jelszó
  - szállítási cím
  - számlázási cím
  - Felhasználó rendelései tételenként, a rendelések árával és időpontjával,
  - a Felhasználó által elért jutalmak (kedvezmény% és ajándék) és kitüntetések (badge-k) és az aktuális pontjai.

  10.4. Az adatkezelés célja: Felhasználó részvételének biztosítása a törzsvsásárlói programban, egyúttal az abban elérhető kedvezmények igénybevételhez szükséges adatok nyilvántatása.

  10.5. Az adatkezelés időtartama: Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (törzsvásárlói regisztráció törléséig).

  10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.
   

 • 11. Fórum használatához kapcsolódó adatkezelés

  • 11.1. A webhelyen üzemelő fórum: A webhelyen megtekinthető termékek adatlapján Felhasználó szöveges hozzászólás formájában értékelheti a terméket, ugyanígy hozzászólhat a webhelyen megjelenő cikkekhez.

  • 11.2. A hozzászólásokat a Facebbok közösségi oldal moduljának használatával lehet közzétenni. A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és bejegyzések, valamint a hozzászólók Facebook közösségi oldalán megadott neve a webhely minden látogatója számára látható módon jelenik meg. A közösségi oldal bejelentkezett tagjai a hozzászóló nevére kattintással a hozzászóló közösségi oldalon található profiloldalára átirányítódnak, így a hozzászóló ott megosztott adatai is megismerhetőek számukra. Az erre vonatkozó további szabályokat és tájékoztatót a Facebook közösségi oldalon olvashatnak ("Adatvédelem" és "Feltételek" linkek alatt).

  • 11.3. Tájékoztató a hozzászólásokban, bejegyzésekben Felhasználó által közölt adatok kezeléséről:

   Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást, bejegyzést közzétevő Felhasználók.

   Felhasználó saját döntése alapján teszi közzé hozzászólásait, bejegyzéseit a webhelyen, és azok tartalmát is önállóan határozza meg. Adatkezelő a hozzászólás, bejegyzés tartalmát nem vizsgálja a közzététel előtt, a közzététel Felhasználó aktivitása alapján közvetlenül történik.

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa hozzászólásában, bejegyzésében közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

   Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó neve vagy nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.

   Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

   Az adatkezelés célja: Felhasználók számára a termékértékelés és a termékekre vonatkozó információcsere és véleményezés, valamint a webhelyen megjelenő cikekhez való hozzászólás lehetővé tétele.

   Az adatkezelés időtartama: A webhelyen a fenti formában történő adatkezelés időtartalma az ott hozzászóló, bejegyzést közzétevő Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának, bejegyzésének Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása, bejegyzése törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

   Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén megjelenve.

 • 12. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

  • 12.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

  • 12.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
   - az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
   - az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
   - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  • 12.3. A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hogy a jogos érdeke arányban áll-e a Felhasználó érdekével, és így kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

  • 12.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

  • 12.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó  6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a következő linken olvasható:
   http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2
    

 • 13. Az adatkezelés további - Felhasználó hozzájárulásától független - lehetséges jogalapjai

  • 13.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

  • 13.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

   A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet a jelen tájékoztató 12.3. - 12.5. pontjaiban írtak szerint.

  • 13.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.

   Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal összefüggő - elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül.

   Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

   Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

   Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés további szabályait a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentum és jelen tájékoztató 4. számú fejezete határozza meg.)

   Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
    

 • 14. Adatkezelés időtartama

  • 14.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó tiltakozásáig vagy a kérésére történő törlésig kezeli.

  • 14.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint az ugyfelszolgalat@horgasz-zona.hu e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását.
    

 • 15. Adatok tárolásának módja

  • 15.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír alapú feliratkozás esetén a nyilatkozatok lefűzésével is.
    

 • 16. Adattovábbítás

  • 16.1. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

  • 16.2. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

  • 16.3. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.
    

 • 17. Adatfeldolgozó igénybevétele

  Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

  • 17.1. Informatikai alapműködéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

   • 17.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

   • 17.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

    MÉRTANMŰ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

    Rövidített név: MÉRTANMŰ Kft.
    Cégjegyzékszám: 01-09-923376
    Adószám: 01-09-923376
    Székhely: 1191 Budapest, Katica utca 12. II. em. 5.
    Telephely:
    Postacím: 1191 Budapest, Katica utca 12. II. em. 5.
    Telefon: -
    E-mail: info@mertanmu.hu
    Webhely: http://www.mertanmu.hu

    gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 17.1.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

    Légy a hálón Informatikai Betéti Társaság

    Rövidített név: Légy a hálón Bt.
    Cégjegyzékszám: 14-06-309098
    Adószám: 21880735-1-14
    Székhely: 8660 Lulla, Kossuth Lajos utca 41.
    Telephely:
    Postacím: 8660 Lulla, Kossuth Lajos utca 41.
    Telefon: -
    E-mail: perger@legyahalon.hu
    Webhely: http://www.legyahalon.hu/

    gazdasági társaságot, mint a webhely fejlesztőjét és technikai karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 17.1.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

   • 17.1.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

   • 17.1.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

   • 17.1.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
     

  • 17.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

   • 17.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

   • 17.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

    THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (MailChimp)

    Rövidített név: THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC
    Cégjegyzékszám: 20161685162
    Adószám: 20161685162
    Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
    Telephely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
    Postacím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
    Telefon: +1 678 999 0141
    E-mail: privacy@mailchimp.com
    Webhely: https://mailchimp.com/

    gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 17.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot érinti.

   • 17.2.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

   • 17.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.

   • 17.2.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
     

  • 17.3. Kereső és termékértékelés funkcióval kapcsolatos adatfeldolgozás

   16.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

   16.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

   Prefixbox R&D Korlátolt Felelősségű Társaság

   Rövidített név: Prefixbox R&D Kft.
   Cégjegyzékszám: 01-09-298808
   Adószám: 25962848-2-41
   Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.
   Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.
   Telefon: +36 70 615 1298
   E-mail: support@prefixbox.com
   Webhely: https://www.prefixbox.com/

   gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   16.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztató 6. fejezetében megjelölt adatokat érinti.

   16.3.4. Az adatfeldolgozás célja az oldalon belüli keresési szolgáltatási funkció folyamatos biztosítása és a felhasználói élmény fejlesztése. Az adatok feldolgozása kizárólag statisztikai és szolgáltatásfejlesztési célokat szolgál.

   16.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 6. fejezetében írt adatkezelési időtartamokkal.

   16.3.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez és a statisztikai és szolgáltatásfejlesztési célok eléréshez szükséges technikai műveleteket jelenti.


   16.3.7. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

   nomo Informatikai, Műszaki Szolgátató és Kereskedelmi Betéti társaság

   Rövidített név: nomo Bt.
   Cégjegyzékszám: 01-06-776542
   Adószám: 22356419-2-43
   Székhely: 1126 Budapest, Dolgos u. 15. 1. em. 1.
   Postacím: 1126 Budapest, Dolgos u. 15. 1. em. 1. 
   Telefon: +3670 6276318
   E-mail: info@nomo.hu
   Webhely: http://nomosolutions.com/

   gazdasági társaságot (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   16.3.8. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

   16.3.9. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: email cím, nickname, megvásárolt termékek.

   16.3.10. Az adatfeldolgozás célja: termék és bolt értékelések bekérése és megjelenítése.

   16.3.11. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 6. fejezetében írt adatkezelési időtartamokkal.

   16.3.12. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez és a bolt értékeléséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
    

  • 17.4. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

   • 17.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során kiszállítással történő átvétel módját választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

   • 17.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

    Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

    Rövidített név: Express One Hungary Kft.
    Cégjegyzékszám: 01-09-980899
    Adószám: 13947109-2-43
    Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.
    Postacím: 1239 Budapest, Európa utca 12.
    Telefon: +36 1 877 7400
    Fax: +36 1 8777 499
    E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu
    Webhely: https://expressone.hu/

    gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 17.4.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

    GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

    Rövidített név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
    Cégjegyzékszám: 13-09-111755
    Adószám: 12369410-2-44
    Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
    Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
    Telefon: +36 29 886 670
    Fax: +36 29 886 610
    E-mail: info@gls-hungary.com
    Webhely: https://gls-group.eu/HU/hu/home

    gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

   • 17.4.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

    - vezetéknév
    - keresztnév
    - telefonszám
    - szállítási cím.

   • 17.4.5. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

   • 17.4.6. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges ideig.

   • 17.4.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
     

  • 17.5. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

  • 17.6. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

  • 17.7. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
    

 • 18. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  • 18.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

   A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 19. fejezet szerint).

  • 18.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
   a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
   b) az adatkezelés automatizált módon történik.

   Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  • 18.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  • 18.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  • 18.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
   a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
   d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  • 18.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
    

 • 19. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

  • 19.1. A 18. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
   a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
   b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  • 19.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

  • 19.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 21. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  • 19.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

   Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben az ugyfelszolgalat@horgasz-zona.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
    

 • 20. Adatvédelem, adatbiztonság

  • 20.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

  • 20.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott - jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

  • 20.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

  • 20.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
    

 • 21. Jogérvényesítés

  • 21.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
   Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
   Telefon: +36 1 391 1400
   Fax: +36 1 391 1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Webhely: http://www.naih.hu/

   A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
    


2021.05.10.

Horgász-Zóna Kft.

ÖRÖMMEL VÁLASZOLUNK A KÉRDÉSEIDRE!
06 70 362 7167
Segítség a döntéshez, infók, változtatás:
06 20 594 9229
Visszaküldés, garancia, szerviz ügyintézés:
hétköznap 8:00-18:00 között
szombaton 9:00-13:00 között
ugyfelszolgalat @ horgasz-zona.hu
Bármilyen ügyben, ami fontos email-ben írd meg!
Horgász-Zóna Buda horgászbolt
1033 Budapest
Szentendrei út 89-95.

Telefon: 06 1 240 5454
Web: horgaszbolt3.hu
Nyitva tartás:
H-P: 10:00-18:00
SZ: 9:00-13:00, V: ZÁRVA
Horgász-Zóna Buda horgászbolt - Térkép
Horgász-Zóna Pest horgászbolt
1138 Budapest
Gyöngyösi sétány 8.
Telefon: 06 1 612 1775
Web: horgaszbolt13.hu
Nyitva tartás:
H-P: 10:00-18:00
SZ: 9:00-13:00, V: ZÁRVA
Horgász-Zóna Pest horgászbolt - Térkép
A hobbid a szakmánk! Tetejére